dsc_7699.jpg [640x424]

29 kwietnia 2015 r. – uroczystość jubileuszowego podsumowania

X Tygodnia Ekologicznego w ZS im. Jana Pawła II w Sątocznie

   Na uroczystość posumowania działań w trakcie X Tygodnia Ekologicznego w  Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sątocznie przybyło wielu zacnych gości. Byli to m.in. przedstawiciele:

 • Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie
 • Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
 • Władz lokalnych na czele z Burmistrzem Ryszardem Ostrowskim oraz Rady Miejskiej w Korszach,
 • Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z Panią Kierownik MCEE Wiolettą Rawą – Rudzińską na czele,
 • Dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych na terenie Gminy Korsze
 • Nadleśnictwa Srokowo i Bartoszyce
 • specjalista do spraw energii odnawialnej w Spółce WODMIAR w Olsztynie
 • Stowarzyszenia” Dolina Gubra”
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Korszach
 • Sołectwa Sątoczno
 • Rady Rodziców w ZS w Sątocznie
 • Uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi.

 

 Jako pierwsze głos zabrały pomysłodawczynie i organizatorki akcji ,,Tydzień Ekologiczny”  w ZS w Sątocznie panie: Krystyna Zajdel  i Teresa Pupin. W swoim wystąpieniu podkreśliły, że dziesięć lat temu postanowiły wspólnie zorganizować jednorazową  akcję mającą na celu ochronę  środowiska naturalnego w  najbliższej okolicy. Jako nauczycielki przedmiotów przyrodniczych czuły się odpowiedzialne za edukację ekologiczną. A ponadto chciały wprowadzić coś nowego, atrakcyjnego w życie szkoły. Dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnej, czyli uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi udało się nie tylko upiększyć otoczenie szkoły, ale również zadbać  o czystość lokalnego środowiska.

  Tydzień Ekologiczny zapoczątkowany w 2006 r. został na stałe wpisany do kalendarza szkoły.

 • Od dziesięciu lat Panie Krystyna Zajdel oraz Teresa Pupin przybliżają uczniom tematykę ekologiczną poprzez spotkania z fachowcami z dziedziny ekologii, wycieczki do lasów i muzeów przyrodniczych;
 • Aby jeszcze bardziej zachęcić uczniów do udziału w akcjach mających na celu troskę o stan środowiska naturalnego organizują wiele konkursów z cennymi nagrodami;
 • Przez 10 lat udało im się przekonać wiele instytucji, firm, zakładów oraz osób prywatnych do swoich działań. Na podkreślenie zasługuje fakt, że przez tyle lat nikt nie odmówił pomocy;
 • Dzięki  wsparciu finansowemu oraz rzeczowemu uczniowie wyjeżdżali na wycieczki. W otoczeniu szkoły pojawiły się nowe drzewa i krzewy.
 • Szkoła wzbogaciła się w pomoce dydaktyczne. Zainteresowani tematyką ekologiczną uczniowie odnosili sukcesy w konkursach na szczeblu regionalnym.

   Organizatorki mają nadzieję, że starczy im jeszcze zdrowia, sił i pomysłów na kolejne dziesięciolecie, by dalej, przy współpracy z wieloma instytucjami, prowadzić działania na rzecz ochrony przyrody.

Na zakończenie przemówienia Panie Krystyna Zajdel i Teresa Pupin serdecznie podziękowały wszystkim za dotychczasową pomoc, życzliwość i zrozumienie.

 Jubileuszowy X Tydzień Ekologiczny  był wyjątkowy jeszcze z jednego powodu. Nad jego organizacją  pracowali uczniowie klasy II gimnazjum w ramach Projektu gimnazjalnego, który realizowali pod kierunkiem wychowawcy – Pani Teresy Pupin. Uczniowie zapoznali się z historią działań ekologicznych w szkole. Sporządzili wiele zestawień, przeprowadzali wywiady, przygotowali dokumentację zdjęciową obrazującą wszystkie akcje, które odbyły się w szkole w ramach dziesięciu edycji Tygodnia Ekologicznego. Dorobek zaprezentowano na tablicach i gazetkach na korytarzu szkolnym. Przygotowano również okolicznościowy folder podsumowujący dorobek szkoły w dziedzinie ekologii od 2006 roku. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w działania prowadzone w ramach TE włączani są zawsze wszyscy nauczyciele oraz pracownicy obsługi. Każdy w miarę swoich możliwości i umiejętności otrzymuje zadania przydzielone przez organizatorki TE.

   W pięknie udekorowanej sali uczniowie przedstawili wszystkie działania prowadzone w szkole w trakcie X Tygodnia Ekologicznego. Aby uatrakcyjnić czas zaproszonym gościom zaprezentowano kilka utworów muzycznych o tematyce ekologicznej, inscenizację w wykonaniu uczniów klasy IV, pokaz prezentacji multimedialnych ,, Lasy w mojej okolicy” oraz „ Energia odnawialna w gminie Korsze”.

   Najbardziej oczekiwanym przez uczniów momentem było wręczenie nagród za udział w licznych konkursach. W tym roku sponsorami cennych nagród byli:

 • Burmistrz Korsz
 •  Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej
 •  Nadleśnictwo Srokowo
 •  Spółka WIKOM.

  Wszystkim sponsorom w imieniu organizatorek Dyrektor Janusz Bieńkowski wręczył podziękowania.

  W trakcie uroczystości odczytano list od Pani Kurator Grażyny Przasnyskiej, która przeprosiła za swoją nieobecność z powodu obowiązków służbowych. Pogratulowała organizatorom podejmowania inicjatyw zachęcających młodych ludzi do działań proekologicznych.

   Burmistrz Korsz Pan Ryszard Ostrowskim w swoim wystąpieniu podkreślił, że Szkoła w Sątocznie od wielu lat jest liderem w dziedzinie ekologii. Podziękował Panu Dyrektorowi oraz Paniom Teresie Pupin i Krystynie Zajdel za propagowanie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w środowisku lokalnym.

   Listy gratulacyjne, okolicznościowe statuetki oraz upominki wręczyli również Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Wankiewicz oraz Z-ca Ząrzadu WFOŚiGW w Olsztynie Pan Tadeusz Ratyński.

   Pani Wioletta Rawa-Rudzińska – Kierownik Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej podziękowała za wieloletnie działania prowadzone przez ZS w Sątocznie, która jest ,,perełką” wśród wszystkich placówek oświatowych podlegających MCEE w Giżycku.

  Po zakończeniu uroczystości Gości zaproszono na poczęstunek. Uczniom zapewniono kolejną atrakcję – pokaz działań ratowniczych w wykonaniu Strażaków z OSP w Korszach.

Wszyscy uczestnicy uroczystości podsumowania X Tygodnia Ekologicznego mogli również podziwiać piękne otoczenie budynku szkoły – przykład wielu działań proekologicznych.

Podsumowanie X Tygodnia Ekologicznego

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sątocznie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony