mini_3jpg [750x500]
W listopadzie tego roku będziemy świętować 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Rocznicowe wydarzenia już trwają i nie ograniczają się wyłącznie do imprez potocznie nazywanych „patriotycznymi”. Przykładem wydarzenia przygotowanego z myślą o uczczeniu rocznicy jest wojewódzki konkurs fotograficzno-literacki zorganizowany przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie pod hasłem „Ptaki - literackie i fotograficzne impresje”. Wyniki konkursu poznaliśmy dzisiaj (7.04), podczas konferencji w Muzeum Przyrody w Olsztynie.
 
- Rocznicę odzyskania niepodległości można świętować na różne sposoby - mówi Wojciech Tański, konsultant w WMODN w Olsztynie, współorganizator konkursu. - My postanowiliśmy zorganizować konkurs fotograficzno-literacki dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, poświęcony ptakom występującym w okolicach miejscowości zamieszkania uczestników konkursu. Zadaniem biorących udział w konkursie było przygotowanie albumu z fotografiami mieszkających na Warmii i Mazurach ptaków, opisanymi pochodzącymi z polskiej literatury pięknej tekstami dotyczącymi tych ptaków. Chcieliśmy, żeby uczniowie bliżej poznali faunę w swojej okolicy, ptaki, które mieszkają wokół ich miejscowości, ale także, żeby odszukali w literaturze polskiej opisy tych ptaków.
- Jednym z podstawowych celów konkursu było zmotywowanie nauczycieli różnych przedmiotów do współpracy ze sobą, do pracy metodami projektu - wyjaśnia Wojciech Tański. - Pożądane przez nas było przede wszystkim współdziałanie nauczycieli przedmiotów humanistycznych, zwłaszcza języka polskiego, z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych, aby w szkołach zaczęto pracować metodami projektu.
 
Konkurs był ogłoszony pod koniec ubiegłego roku. Chęć udziału w przedsięwzięciu zgłosiły 93 przedszkola i szkoły. Prace można było przesyłać do WMODN do połowy marca br. Napłynęło prawie 120 albumów. Trzyosobowe jury postanowiło nagrodzić autorów 28 prac, których dzisiaj zaproszono do Muzeum Przyrody w Olsztynie na konferencję podsumowującą konkurs.
 
Laureatami konkursu zostali:
 
w kategorii Szkoły Podstawowe:
» I miejsce:
- Hubert Buczyński ze Szkoły Podstawowej w Płoskini (koordynatorzy: Marta Buczyńska i Krzysztof Woźny)
- Magdalena Błażewicz ze Szkoły Podstawowej w Sątocznie (koordynatorzy: Krystyna Zajdel i Dorota Wojszko-Kisiel)
- Igor Kutryb i Klaudia Salińska ze Szkoły Filialnej w Szylenach (koordynatorzy Dorota Żachowska i Sylwia Cytrynowicz)
 
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
 
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród poprzedziły prezentacje: „Ptaki Olsztyna i okolic” autorstwa Mariana Szymkiewicza - kierownika Muzeum Przyrody w Olsztynie oraz „O literackich obrazach ptaków” autorstwa Wojciecha Tańskiego.
Więcej informacji na stronie: https://www.olsztyn24.com/galeria/4179-ogloszenie-wynikow-konkursu-ptaki---literackie-i-fotograficzne-impresje--729236.html
img20180409wa0001jpg [300x533]4img20180409wa0000jpg [300x533]img20180409wa0003jpg [300x533]1img20180409wa0002jpg [1600x900]
 
 
 
 
 
 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sątocznie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony