Szanowni Rodzice,

 w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej wszystkie szkoły w Polsce są zamknięte. Ale nauka trwa nadal - teraz w formie zdalnej. Zdaję sobie sprawę, że wiąże się to z dużym obciążeniem dla Państwa. Jednak wiem, że Wasze dzieci są dla Was najważniejsze i zrobicie wszystko, żeby rozwijały się prawidłowo.

 Mowa jest nieodzownym elementem tego rozwoju. Dlatego zajęcia logopedyczne przyjmują od dnia 25 marca charakter zdalny. Na stronie internetowej szkoły w zakładce "Dla Uczniów" pojawi się folder "Terapia logopedyczna". Proszę Państwa o zachęcanie dzieci objętych w szkole pomocą logopedyczną do zaglądania tam. Pojawiać się tam będą propozycje konkretnych ćwiczeń na daną głoskę, przydatne linki, propozycje gier. Poza tym jestem do Państwa dyspozycji. Chętnie udzielę porad i konsultacji w każdy możliwy dla Państwa i dla mnie sposób komunikowania (telefonicznie, za pomocą dziennika elektronicznego, Skype, itp.)

Życzę Państwu wytrwałości w tym trudnym okresie! Pozdrawiam.

 

Dorota Wojszko-Kisiel


„Słowa są podobne do promieni. Jeżeli się nimi umiejętnie posługiwać – przenikają wszystko.”

Aldous Huxley

 

Drogi Rodzicu!

Mowa – jako podstawowy środek komunikowania się ludzi – ma szczególne znaczenie w rozwoju dziecka i znacząco wpływa na jego naukę szkolną. Od tego, jak dziecko mówi i jaki jest poziom jego komunikacji językowej, w dużej mierze zależą jego postępy w uczeniu się oraz pozycja społeczna w grupie klasowej.

Jeśli zastanawiasz się, czy rozwój mowy Twojego dziecka przebiega prawidłowo         lub czy mówi ono poprawnie, zwróć uwagę na to, czy:

•          chętnie, z własnej inicjatywy nawiązuje kontakt słowny,

•          zasób słownictwa i sposób budowania zdań oraz dłuższych wypowiedzi jest odpowiedni dla jego wieku,

•          jego mowa jest płynna i wyraźna czy raczej niewyraźna lub niepłynna,

•          w jakich sytuacjach i jak często dziecku brakuje słów, zacina się lub wyraźnie zaczyna się jąkać,

•          prawidłowo wymawia wszystkie głoski, jeśli nie – to które z nich zniekształca   lub pomija,

•          w zeszytach szkolnych spotykasz nieprawidłowe zapisy niektórych wyrazów, np.: suflada (szuflada), szłoń (słoń), lowel, jowej (rower), pokota (pogoda), maszenie (marzenie) oraz błędy gramatyczne i językowe.

To ważne, gdyż zaburzony rozwój komunikacji językowej oraz różnego typu wady wymowy mogą prowadzić do niepowodzeń szkolnych Twojego dziecka.

Pamiętaj!

Jeśli cokolwiek Cię zaniepokoi, skorzystaj z pomocy logopedy w szkole lub poradni psychologiczno-pedagogicznej. Specjalista, który sprawdzi poziom rozwoju mowy córki/syna, udzieli fachowej odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Jeśli dziecko trzeba objąć terapią logopedyczną, nie zaniedbaj tego. Wczesna interwencja specjalisty może zapobiec utrwalaniu się i pogłębianiu zaburzeń w komunikacji słownej dziecka.

Współpracuj z logopedą, korzystaj z możliwości uczestniczenia w zajęciach, obserwując ćwiczenia, które wykonuje dziecko, przestrzegaj zaleceń i wskazówek do pracy z nim w domu – to bardzo ważny element terapii Twojego dziecka.

Zadbaj o współpracę nauczycieli córki/syna z terapeutą – wzajemnie przekazywane informacje służyć mogą prawidłowej indywidualizacji pracy na zajęciach lekcyjnych i właściwemu dostosowywaniu wymagań edukacyjnych stawianych dziecku przez szkołę.

 

Dlaczego terapia logopedyczna jest taka ważna?

Osoby z wadami wymowy bywają postrzegane jako infantylne i mało profesjonalne, co często staje się przyczyną niepowodzeń w życiu prywatnym i zawodowym. Nieusunięta wada wymowy negatywnie wpływa na rozwój umiejętności czytania i pisania oraz na rozwój słuchu fonematycznego, który warunkuje prawidłowe rozumienie mowy. Dlatego ważna jest praca nad prawidłową artykulacją i całościowym rozwojem mowy.

Z uwagi na specyfikę terapii logopedycznej ważne jest, by zadawane przez logopedę ćwiczenia były wykonywane codziennie przez 15 minut, zawsze w obecności rodzica, który wskaże ewentualne błędy. W miarę możliwości ćwiczenia powinny odbywać się 2 razy dziennie. Ćwiczenia są zapisywane lub wklejane do zeszytu. Uczeń jest zobowiązany do codziennego przećwiczenia całych ostatnich zajęć, a raz w tygodniu całego zeszytu. Wskazane jest, by rodzice uczestniczyli w zajęciach logopedycznych, ponieważ w ten sposób mogą zapoznać się z prawidłowym sposobem wykonywania ćwiczeń. Uczeń powinien przynosić zeszyt na każde zajęcia z logopedą.

Warunkiem skutecznej terapii logopedycznej jest praca z dzieckiem w domu. Bez niej nie będzie efektów w postaci poprawnej wymowy.

 

Wskazówki dla rodziców dzieci objętych terapią logopedyczną:

 1. Rodzice powinni nawiązać kontakt z logopedą, aby otrzymać informacje o stanie mowy dziecka, na temat pracy z dzieckiem w domu oraz postępów na zajęciach.
 2. Warto, aby rodzice regularnie i konsekwentnie stosowali się do zaleceń logopedy oraz systematycznego utrwalali ćwiczenia w domu. Ćwiczenia powinny trwać nie krócej niż 15 minut dziennie. Od regularności ćwiczeń zależą efekty terapii.
 3. Rodzice odpowiadają za to, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne i przynosiło na zajęcia zeszyt.  
 4. Na prośbę logopedy rodzice powinni przedstawić wyniki badań słuchu, badań neurologicznych, konsultacji ortodontycznych, opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz opinii innych specjalistów, w celu pogłębienia diagnozy i zastosowania odpowiednich metod terapeutycznych.
 5. Rodzice powinni chwalić swoje dziecko nawet za minimalne osiągnięcia, co znacznie zmobilizuje je do wysiłku.
 6. Rodzice powinni chwalić i nagradzać dziecko nie tylko za efekty jego pracy, ile za włożony w nią wysiłek. Praca z dzieckiem ma być przyjemna dla Was obojga.
 7. Rodzice, bądźcie życzliwymi, pogodnymi, cierpliwymi przewodnikami i towarzyszami swego dziecka w jego problemach z wymową. Wtedy o wiele szybciej będzie widać pozytywny skutek terapii.

 

Działania logopedyczne obejmują:

 • diagnozę logopedyczną
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej
 • prowadzenie terapii logopedycznej grupowej (w zależności od potrzeb dziecka)
 • wspieranie rodziców w działaniach oraz konsultacje dla rodziców
 • współpracę z nauczycielami

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sątocznie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony