Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz kl. pierwszej
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2020/2021

 

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

2 marca 2020 r.

godz. 7.00

 

16 marca

godz. 15.00

Złożenie w sekretariacie szkoły wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

  1. Kopię opinii lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć razem z wnioskiem o przyjęcie.

 

6 kwietnia

godz. 12.00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

6 kwietnia

godz. 12.00

10 kwietnia

do godz. 15.00

Potwierdzenie rodzica kandydata spoza obwodu szkoły woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

16 kwietnia

godz. 12.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sątocznie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony