Stowarzyszenie "Animator"

Celem stowarzyszenia jest:

1. inicjowanie i popieranie wszelkich kreatywnych działań sferze edukacyjnej , wychowawczej, społecznej i kulturalnej, charytatywnej oraz na rzecz osób niepełnosprawnych,

2. działalność świetlicową, rekreacyjną, sportową i turystyczną polegającą na organizowaniu wypoczynku letniego, zimowego w formach kolonii, zimowisk, obozów, wycieczek, rajdów oraz festynów,

3. organizowanie spotkań dyskusyjnych, wykładów, wystaw i imprez artystycznych, czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez koła zainteresowań.

4.ułatwianie wymiany informacji i koleżeńskich kontaktów w środowiskach kulturalnych i artystycznych,

5.popularyzowanie wiedzy i kształtowanie etyki społecznej,

6.prowadzenie działalności szkoleniowej i poradnictwa,

7.reprezentowanie członków Stowarzyszenia, wobec społeczeństwa i władz,

8.wspieranie dzieci i młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej ze szczególnym uwzględnieniem ludzi wskazujących wyjątkowe zdolności i zainteresowania w dziedzinie kultury, oświaty i nauki,

9.organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych i edukacyjnych,

10.organizowanie międzynarodowych spotkań młodzieży,

11.współpraca z organami międzynarodowymi i organizacjami pozarządowymi,

12.promowanie regionu,

13.pielęgnowanie tradycji regionalnych,

14.organizowanie akcji charytatywnych, z których dochodów przeznaczony jest na realizację celów statutowych.


Władze stowarzyszenia:
Prezes - Andrzej Jachowicz
Wiceprezes - Joanna Tumowska
Sekretarz - Dorota Wojszko-Kisiel
Skarbnik - Piotr Kwiatkowski

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sątocznie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony