Europejski Dzień Języków Obcych

jezob_9.pngEuropejski Dzień Języków 2016

   26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków. To coroczne święto zostało ustanowione w 2001 r. z inicjatywy Rady Europy. Z okazji Dnia Języków organizowane są w całej Europie liczne i różnorodne wydarzenia, począwszy od imprez przeznaczonych dla dzieci i odbywających się z ich udziałem, poprzez specjalne programy radiowe i telewizyjne, kursy językowe oraz konferencje. W ramach obchodów kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków, niezależnie od wieku i formy kształcenia. Rada Europy czyni starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy, wierząc, że różnorodność językowa stanowi narzędzie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi narodami, a także jest kluczowym czynnikiem bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu.

   W naszej szkole również, po raz pierwszy w tym roku, obchodziliśmy EDJ dzięki inicjatywie pani Danuty Staruch – Wilamowskiej, nauczycielki j. angielskiego w Gimnazjum w Sątocznie, która zaangażowała uczniów klas IV – VI SP i I – III Gim. do wykonania prac plastycznych w dowolnej formie na temat danego kraju europejskiego. Następnie zachęciła do rywalizacji międzyklasowej podczas konkursu językowego. Przyjął on formę odpowiedzi na krótkie, ciekawe pytania dotyczące różnych państw starego kontynentu. 6 dwuosobowych drużyn prezentowało na scenie swoją wiedzę z różnych dziedzin życia. Potem wspomagali ich wychowawcy. Było dużo dobrej zabawy, śmiechu, ale i nauki o poszczególnych krajach. Jury złożone z nauczycieli języków obcych – p. Andrzeja Jachowicza, p. Lucyny Zińczuk, nauczycielki plastyki Moniki Borkowskiej oraz przewodniczącej – p. dyrektor Teresy Pupin, zdecydowało o wynikach.     

   Wszystkim podobał się świetny pomysł pani Danuty Staruch – Wilamowskiej i jego wykonanie. Wpisuje się on w ideę twórców tego święta. Czekamy na kolejny EDJ w 2017 roku!

D.B.

    

Opublikowano: 28 września 2016 19:27

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 503

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sątocznie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony