Biała Wstążka

images.png

Kampania "Biała Wstążka" w Zespole Szkół

im. Jana Pawła II w Sątocznie

Czym jest kampania "Biała Wstążka"?

Kampania "Biała Wstążka" to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

Jak to się zaczęło?

Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet, a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później, w 1991 roku, kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet; jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że "my mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet". W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.

Po co nosić białą wstążkę?

Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

Działania planowane w szkole

1. W dniu 5 grudnia 2016 r. w godzinach 11.50-13.30 odbędzie się dyżur pedagoga szkolnego. Wszystkich, którzy mają problem z przemocą lub wiedzą o niej zapraszamy do gabinetu pedagoga.

2. Nauczyciele wychowawcy przybliżą temat kampanii "Białej Wstążki" na zajęciach godziny z wychowawcą.

3. Uczniowie świetlicy w piątek 2 grudnia 2016r., przygotują białe wstążki, które w poniedziałek 5 grudnia 2016 r., wręczą chłopcom klas gimnazjalnych.

4. Dnia 5 grudnia 2016r. chłopcy - uczniowie gimnazjum będą nosić białe wstążki.

5."Twoja reakcja może uratować życie i zdrowie kobiety". Na stronie internetowej szkoły zostaną umieszczone numery telefonów: gdzie szukać pomocy?

6. Pedagog szkolny przygotuje gazetkę ścienną na korytarzu, informującą o Kampanii "Biała Wstążka".

Twoja reakcja może uratować życie i zdrowie kobiety!

Policja 997

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 22668700

Centrum Praw Kobiet STOP przemocy 226213537

La Strada telefon zaufania dla ofiar handlu ludźmi 226289999

Opublikowano: 05 grudnia 2016 13:25

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 351

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sątocznie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony