Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

w naszej szkole

   Skupienie, zasłuchanie i cisza towarzyszyły niezwykłemu spotkaniu, które w przededniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyło się w ZS w Sątocznie. Młodzież Gimnazjum w Sątocznie i klasa VI SP byli odbiorcami wykładu pana Eugeniusza Michaluka – wiceprezesa Światowego Związku Żołnierzy AK Koła w Kętrzynie – na temat Żołnierzy Wyklętych. Prelegent w sposób niezwykle klarowny, jasny, komunikatywny i obiektywny przedstawił przyczyny i okoliczności zawiązania się konspiracyjnych organizacji na ziemiach polskich po rozkazie rozwiązania AK w 1945 roku. Opowiedział o niepodległościowej organizacji Wolność i Niezawisłość i o rozstrzelaniu w dniu 1 marca 1951 roku przez komunistów w mokotowskim więzieniu członków jej zarządu.

Właśnie dlatego Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Polsce obchodzony jest od 2011 roku w dniu 1 marca. 

   Żołnierze Wyklęci to członkowie ruchu partyzanckiego, którzy nie złożyli broni po zakończeniu II wojny światowej, nie wstąpili do wojska polskiego, a poszli do lasu. Nie godzili się na przejęcie władzy na ziemiach polskich przez służby podporządkowane ZSRR (UB, MO, NKWD), kontynuowali walkę zbrojną. Szacuje się, że do takich grup konspiracyjnych – wyklętych przez reżim komunistyczny – w 1945 roku należało 100 tysięcy osób. Byli poddawani represjom i oskarżani o zdradę ojczyzny. W walce partyzantów z komunistyczną władzą zginęło ok. 15 tysięcy osób. Za koniec zbrojnego oporu uznaje się datę zastrzelenia sierżanta Józefa Franczaka ps. „Lalek”  21 października 1963 roku.

   Według pana Eugeniusza Michaluka Żołnierze Wyklęci walczyli o Polskę demokratyczną, o zaprzestanie grabieży naszego kraju przez Armię Czerwoną, o swobodę w organizacji życia gospodarczego, szkolnictwa itd. Za to wszystko żołnierze ci byli napiętnowani, skazywani na więzienie, rozstrzeliwani i nawet po śmierci nazywani przez reżim komunistyczny wyklętymi. Są wśród nich również i tacy, którzy dopuścili się gwałtów, aktów terroru na ludności zamieszkującej ziemie polskie. „Buremu” IPN takie czyny udowodnił. Jednakże znakomita większość  Żołnierzy Wyklętych to prawdziwi patrioci, którzy nigdy nie pogodzili się z nowym systemem władzy w Polsce po 1945 roku i zapłacili za to najwyższą cenę.

   Dziś nie trzeba umierać za ojczyznę. Nie wolno jednak zapominać o tych, którzy, jak Żołnierze Wyklęci, oddali za nią życie i odzyskują należne im miejsce w historii i poezji, np. w wierszach pana Eugeniusz Michaluka, naszego przemiłego gościa. Bardzo dziękujemy za niezwykłe świadectwo, za niezwykłą lekcję patriotyzmu. Chcemy być wierni naszemu dziedzictwu.

D.B.

Opublikowano: 05 marca 2017 19:34

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 320

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sątocznie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony