Finał projektu edukacyjnego w klasach IV – VI SP

Ludzie, którzy mają coś ciekawego do opowiedzenia …

 

   Środa 10 maja była nietypowym dniem w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sątocznie. Niezwykli goście odwiedzili jej mury – czworo wytypowanych przez uczniów ludzi, którzy mieli im coś ciekawego do opowiedzenia w trakcie przeprowadzanych z nimi wywiadów. Taką właśnie formułę działania przyjęli uczestnicy zadania przewidzianego na dwadzieścia godzin, a realizowanego w obrębie dużego projektu pt. Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Korsze prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

   Ubiegając się o certyfikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła Wierna Dziedzictwu, postanowiono wykorzystać projekt, by wskazać młodym ludziom sylwetki osób, zamieszkujących obwód naszej szkoły, godnych naśladowania. Uczniowie z klas V i VI przeprowadzili więc wywiad z panią Marcelą Chann – dziewięćdziesięcioletnią staruszką ze wsi Kamień zesłaną w wieku dwunastu lat na Syberię, gdzie przeżyła sześć lat nieludzkiego piekła. Straciła tam swoją matkę, doświadczyła wielu cierpień. Po wojnie odznaczona medalem „Zesłańcom Sybiru”. Pogodna, radosna, bez uprzedzeń opowiada o przeszłości. To świadek historii, który dziś swoje świadectwo przekazuje młodym, by byli wierni tradycji.

Realizowany od lutego do końca kwietnia b.r. projekt poprowadził uczniów do spotkaniado spotkania z rodowitą Kurpianką – panią Czesławą Sadowską z Prosny. To kobieta aktywna społecznie, religijna, otwarta. Cechy te wyniosła z domu rodzinnego na Kurpiach. Przedstawiła dzieciom elementy tamtejszego folkloru, będącego składnikiem polskiego dziedzictwa kulturowego.

W sobotę 18 marca uczniowie klasy V przeprowadzili wywiad z panią Danutą Nogą, mieszkanką Bykowa, kobietą z pasją. Pani Danuta pasjonuje się rękodziełem artystycznym – szydełkowaniem, wyrobami z papieru, włóczki, wstążki, bibuły. Z jej rąk wychodzą czapeczki, szaliki, koszyki, palmy, pisanki, dzbanki i różne zwierzęta. To niezwykle starannie wykonane prace charakteryzujące się poczuciem estetyki i umiejętnością doboru kolorów. Pani Danuta to piękny wzór do naśladowania szczególnie, jeśli się wie, że resztę dnia zajmuje jej opieka nad niepełnosprawnym synem.

26 marca uczennica klasy VI przeprowadziła wywiad z panem Krzysztofem Strógiem z Kałwąg. To człowiek ciekawy świata, interesujący się przeszłością ziem, na których mieszkamy, pszczelarstwem, rzeźbą w drewnie, budownictwem.

   Właśnie wymienione wyżej osoby lub ich przedstawiciele zostali zaproszeni przez panią dyrektor Teresę Pupin i wykonawców projektu edukacyjnego do uczestniczenia w uroczystym podsumowaniu. Gościem był także pan Piotr Sańko – kierownik Referatu Oświaty i Kultury UM w Korszach oraz były dyrektor szkoły pan Janusz Bieńkowski.

W holu głównym placówki wyeksponowano piękne plansze ilustrujące przeprowadzone wywiady, a uczestnicy projektu komentowali finalną prezentację multimedialną.         

W centralnym punkcie holu umieszczono dodatkową antyramę, na której zestawiono cechy naszych gości godne naśladowania przez młodych ludzi. Są wśród nich:

skromność, pracowitość, rozwijanie własnych pasji i zainteresowań, chęć poznawania, religijność, umiejętność dzielenia się swoją wiedzą z innymi, przywiązanie do tradycji i zwyczajów, kreatywność, aktywność społeczna.

   Wydaje się, że założone cele projektu adresowanego do uczniów klas IV – VI SP takie jak np. nabycie umiejętności przeprowadzania wywiadu, pracy w zespole, planowania działań, rozwijanie kompetencji cyfrowych i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni zostały osiągnięte. Formuła projektu i jego podsumowanie również były niezwyczajne. Społeczność szkolna z zainteresowaniem słuchała fragmentów nagranych wywiadów i żywo oklaskiwała gości, którym pani dyrektor wręczała podziękowania, nagrane wywiady i kwiaty za ich udzielenie.

   Pomysłodawcy i wykonawcy przedsięwzięcia – pani dyrektor Teresa Pupin, ośmioro uczniów z klas IV – VI i opiekun projektu – Danuta Bieńkowska nie ukrywają aspektu wychowawczego podjętych działań. Chodzi o to, by założony cel główny został w przyszłości osiągnięty. By szkoła w Sątocznie stała się kuźnią wychowanków szanujących tradycję, aktywnych społecznie, skromnych, pracowitych, kreatywnych, rozwijających swoje pasje i zainteresowania, otwartych na środowisko, wiernych polskiemu dziedzictwu kulturowemu. Dzięki udziałowi w projekcie krok we właściwym kierunku został uczyniony. Przedstawiono uczniom autentyczne wzory do naśladowania. Kolejny krok należy do nich.

D.B.

Opublikowano: 15 maja 2017 18:42

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 395

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sątocznie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony