Podsumowanie XII Tygodnia Ekologicznego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sątocznie część I

12 maja- piątek był wyjątkowym dniem w życiu naszej szkoły. Fantastyczna scenografia przygotowana ze szczególną starannością przez panie Monikę Borkowską i Joannę Tumowską, wielokrotne próby rozlicznych inscenizacji i całego scenariusza, a także powszechna świadomość tego, co zwykle ma miejsce przy okazji podsumowań Tygodnia Ekologicznego budziły napięcie i radosne oczekiwanie. Tym większe,że w obecnym roku szkolnym nasza placówka ubiega się o certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Przyjazna Środowisku”.

O godz. 10.00 uczniowie klasy V – Ewa i Kubaw imieniu organizatorek Tygodnia Ekologicznego - p. Krystyny Zajdel i dyr. Teresy Pupin oraz całej społeczności szkolnejpowitali szanownych gości:

  1. Pana Ryszarda Ostrowskiego – Burmistrza Korsz,
  2. Pana Piotra Sańko – kierownika Referatu Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Korszach,
  3. Panią Irenę Dziadoń – leśnika z Nadleśnictwa Srokowo,
  4. Panią Jolantę Łuszczak – przewodniczącą Rady Rodziców,
  5. Panią Danutę Kurchan – sołtysa sołectwa Prosna,
  6. Pana Kazimierza Blicharza – sołtysa sołectwa Sątoczno.

Już po raz dwunasty Zespół Szkół w Sątocznie włączył się w akcję promowania postaw ekologicznych, zdrowego stylu życia i uwrażliwiania ludzi na sprawy związane z naturalnym środowiskiem. Jak zawsze świetnie przygotowana prezentacja ukazała zebranym działania naszej placówki w tym zakresie zapoczątkowane już we wrześniu 2016 roku. Wtedy miała miejsce Akcja Sprzątania Świata pod hasłem Podaj dalej … drugie życie odpadów, która wzbudziła duże zainteresowanie uczniów, bo prowadzona była wyjątkowo oryginalnie przez p. Krystynę Zajdel. Kolejne slajdy przedstawiały działania naszej szkoły podjęte przy „ptasiej stołówce”. Wzbogaciła się ona zimą o kolejne karmniki przygotowane przez klasy V i VI SP. Odwiedzały je liczne gatunki ptaków, ciesząc oczy wszystkich kochających przyrodę.

Uroczyste otwarcie XII Tygodnia Ekologicznego nastąpiło w pierwszym Dniu Wiosny 21 marca, a dokonała go p. dyr. Teresa Pupin, wypijając szklankę soku owocowego.

 Od tego momentu działania szkoły nabrały tempa. Gościła u nas, zawsze życzliwa nam osoba pani leśnik Irena Dziadoń, która przedstawiła prezentację na temat ptaków leśnych, a przede wszystkim przywiozła elementy konstrukcji budek lęgowych dla ptaków oraz udzieliła instrukcji, w jaki sposób je wykonać. Zostały nimi obdarowane wszystkie klasy od I SP po III gim. i przystąpiły do składania. Efekt był piękny. Wykonano kilkanaście budek lęgowych różnej wielkości dla różnych ptaków. Później uczniowie klasy II gimnazjum zawiesili je w przyszkolnym lesie, by oczekiwały na ptasich lokatorów.

  Od kilku lat stałym punktem Tygodnia Ekologicznego jest sadzenie lasu. W tym roku, przy pięknej wiosennej pogodzie uczniowie klas V SP oraz I i II gim. wraz z wychowawcami sadzili młode dęby. Zalesianie nie było łatwe. Praca zajęła ok. 3 godz. i została nagrodzona pochwałą pana leśniczego, ogniskiem z kiełbaskami oraz sadzonkami jarzębiny i świerku. Zostały one posadzone m.in. przy naszej „ptasiej stołówce”. Zanim wydadzą owoce, minie kilka lat. W tym czasie będą wymagały opieki uczniów – podlewania i pielenia. Kolejne slajdy ukazały wycieczkę wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Sątocznie do Nadleśnictwa Srokowo, która odbyła się 21 kwietnia. Gospodynią była tu pani leśnik Irena Dziadoń, zaprzyjaźniona z naszą szkołą. Przygotowała dla uczniów ciekawe, specjalistyczne zajęcia, oprowadziła po ścieżce ekologicznej.

 Wycieczka była możliwa dzięki wsparciu pana Burmistrza Korsz – Ryszarda Ostrowskiego, od którego szkoła otrzymała dwa autokary.

 

 D.B.

Opublikowano: 15 maja 2017 19:18

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 294

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sątocznie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony