Ocalić od zapomnienia …

Ocalić od zapomnienia …

Podsumowanie projektu edukacyjnego

klas I – III Gimnazjum w Sątocznie

 

   20 czerwca społeczność ZS im Jana Pawła II w Sątocznie miała niezwykłą okazję przenieść się w odległą, średniowieczną przeszłość i poznać historię swojej „małej ojczyzny”. Bezsprzecznie profesjonalnie przygotowana prezentacja z unikatowymi zdjęciami różnych ciekawych architektonicznie miejsc naszej okolicy, dobrze zrobione filmiki ukazujące jeszcze przedwojenną przeszłość znanych lub nieznanych nam obiektów przykuwały uwagę odbiorców – młodszych i starszych uczniów szkoły, nauczycieli, szanownych gości. Byli wśród nich m. in.: Burmistrz Miasta Korsze p. Ryszard Ostrowski, Kierownik Referatu Oświaty i Kultury UM w Korszach p. Piotr Sańko, rodzice dzieci biorących udział w projekcie.

   Ocalić od zapomnienia – ciekawe miejsca architektoniczne naszej okolicy, które znamy i nie znamy – to nazwa przedsięwzięcia zrealizowanego przez pięcioro gimnazjalistów wraz z opiekunem ks. Adamem Malakiem w ramach unijnego projektu pt. Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Korsze wykonywanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Wykonawcy zadania postanowili wykorzystać projekt do upowszechnienia wiedzy na temat historii i kultury miejsc, w których mieszkamy, kształcenia szacunku do tego, co było – naszego dziedzictwa kulturowego. To kolejna inicjatywa wpisująca się w realizację jednego z nadrzędnych celów  naszej szkoły w bieżącym roku szkolnym – uzyskanie certyfikatu W – M Kuratora Oświaty – Szkoła Wierna Dziedzictwu. Niezależnie jednak od tego pomysł ks. A. Malaka, by przedstawiać młodemu pokoleniu złożoną przeszłość ziem, na których mieszkamy (dawnych Prus Wschodnich), budować świadomość patriotyczną, jest godzien uwagi. Dawni właściciele Sątoczna i Prosny – hrabiowie z rodu Eulenburgów potępiali nazizm i A. Hitlera. Wskutek działań wojennych musieli jednak ustąpić przed agresorem w postaci Armii Czerwonej. Między innymi takie ciekawostki można było usłyszeć podczas dzisiejszej prezentacji gimnazjalistów – Zuzi Łuszczak, Dominiki Tracewicz, Julii Staszewskiej, Kamila Rybackiego

i Maćka Balcewicza. Każdy z nich przedstawiał historię swojej miejscowości – Sątoczna, Sątoczka, Prosny, Studzieńca. Słuchaczy zachwycało bogactwo szczegółów dotyczących różnych obiektów. Nie tylko kościół w Sątocznie odkrył swoje tajemnice (dzwony, stary zegar, schody, wiatrownica, organy, wieża), ale także zamek, pastorówka, zajazd i młyn. Okazało się, że Kamil mieszka  w domu rodziny Gemmel, Zuzia poznała średniowieczną przeszłość rodzinnego Studzieńca z dawnym dworcem kolejowym, a Julka z Dominiką mogą do dziś odnajdować ślady kolejki wąskotorowej biegnącej z Kamienia aż po Błuskajmy. Wszyscy inni zebrani na holu przenieśli się koleją żelazną z Korsz do Bartoszyc …

   Dziękujemy ks. Adamowi Malakowi i jego podopiecznym za pomysł, oryginalną prezentację i godzinę pełną niezwykłych doznań. W ten sposób ocala się od zapomnienia nasze dziedzictwo kulturowe i kształci się szacunek do przeszłości, bez której nie istniejemy.

D.B.

Opublikowano: 21 czerwca 2017 18:57

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 348

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sątocznie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony