Święto Narodowe Trzeciego Maja

Oryginalnie, łącząc odległe dzieje Polski z absolutną współczesnością, uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sątocznie wraz z opiekunami przybliżyli zebranym dziś na akademii wydarzenia z 1791 roku, określane mianem Konstytucji 3 Maja. Ubrani w stroje z epoki króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, w formie dziennikarskiej relacjiz aktualnie odbywających się obrad sejmowych, zdawali sprawę z ich przebiegu …

   Jednak uroczystość rozpoczęła się bardzo poważnie - wspólnym wykonaniem przez wszystkich zgromadzonych na holu głównym szkoły hymnu państwowego. Następnie dziewczyny ze szkolnego zespołu muzycznego przygotowane przez p. Monikę Borkowską zaprezentowały szereg narodowych pieśni patriotycznych, które świetnie wprowadziły w nastrój trzeciomajowej uroczystości.

Z kolei o fenomenie polskiej Konstytucji z 3 maja przystępnie opowiedział nauczyciel historii p. Rafał Chlewiński. Uczniowie klasy VII inscenizacją obrad sejmowych dopełnili reszty, ilustrując trudną prawdęo naszej przeszłości celnymi wypowiedziami ostatniego króla – Stanisława Augusta Poniatowskiego, carycy Katarzyny czy magnackich zdrajców.

   Zgrabnie, bez nużących młodych słuchaczy fragmentów, autorzy dzisiejszej akademii – klasa VII z wychowawcą p. Andrzejem Jachowiczem,

nauczyciel historii p. Rafał Chlewiński przedstawili chlubną kartę naszej historii, jaką było uchwalenie trzeciomajowej Konstytucji.

A wszystko to dla Niepodległej w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, by młode pokolenie znało swoją przeszłość, uczyło się patriotyzmu i żywiło szacunek dla tradycji.

D.B.

Opublikowano: 08 maja 2018 19:44

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 275

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sątocznie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony