Dzień Patrona

„Jak Ojciec Święty, Patron nasz, do celu dojdziesz, radę dasz!”

   Tak śpiewaliśmy 16 maja podczas obchodów Święta Patrona naszej szkoły. Miało ono uroczysty charakter i wywołało wśród uczestników pozytywne emocje.

Przekonaliśmy się, że dzieje się tak zawsze, ilekroć jakiemuś przedsięwzięciu patronuje … Jan Paweł II.

   W pogodny poranek społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sątocznie przemaszerowała w ustalonym szyku do kościoła parafialnego na mszę świętą. Na czele pochodu znajdował się sztandar szkoły.

Uczniowie wysłuchali homilii ks. Adama, który wskazywał na potrzebę dumy i szacunku wobec tego symbolu, wobec szkoły i wobec jej Patrona. Zapalenie zniczy przed pomnikiem Jana Pawła II i wykonanie hymnu zakończyło tę część uroczystości. Po powrocie do szkoły młodzież wysłuchała montażu słowno – muzycznego pt. „Droga do świętości” w wykonaniu uczniów III oddziału gimnazjalnego. Towarzyszyła mu prezentacja poświęcona Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, przygotowana przez ks. Adama. Muzyczną oprawę zapewnił zespół szkolny kierowany przez p. Monikę Borkowską. W zadumę i wzruszenie wprawiały słowa Papieża odtwarzane w wersji oryginalnej: Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Albo: Zwyciężajcie nienawiść – miłością, nieprawdę – prawdą, przemoc – cierpieniem. Następnie uczniowie wysłuchali wiersza autorstwa p. Katarzyny Wasilewskiej poświęconego Janowi Pawłowi II.

Utwór zajął II miejsce w konkursie literackim z okazji VII pielgrzymki Ojca Świętego do Polski. Wiersz wykonali uczniowie klasy V.

Z kolei odbyło się wręczenie nagród uczestnikom szkolnego konkursu wiedzy o naszym Patronie, przeprowadzonemu w języku angielskim przez p. Lucynę Zińczuk. O związkach Papieża ze sportem opowiedzieli uczniowie przygotowani przez nauczyciela wychowania fizycznego p. Mirosława Szefera.

Kulminację uroczystości stanowił, jak zawsze, Bieg Patrona, rozgrywany we wszystkich grupach wiekowych, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Towarzyszące mu emocje można było schłodzić lodami, które zakupiono dla całej społeczności szkolnej.

   Tak zakończyły się zewnętrzne uroczystości w naszej szkole poświęcone jej Patronowi – Janowi Pawłowi II – największemu autorytetowi moralnemu współczesnego świata. Człowiekowi, który stał się fundamentem naszej zbiorowej tożsamości narodowej. Czy będziemy pamiętać o tym, że jest (…)porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte.

Utrzymać i obronić w sobie i wokół siebie. Obronić – dla siebie i dla innych …?

D.B.

Opublikowano: 20 maja 2018 12:39

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 259

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sątocznie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony