Egzamin gimnazjalny

Historyczny rocznik

   Galowe stroje, garnitury, lekki niepokój, ale też charakterystyczny młodzieńczy uśmiech towarzyszyły dziś gimnazjalistom przystępującym w Szkole Podstawowej

im. Jana Pawła II w Sątocznie do egzaminu zewnętrznego z przedmiotów humanistycznych. To pierwszy ważny sprawdzian wiedzy i umiejętności w ich życiu po dziewięciu latach edukacji w macierzystej szkole. Jednocześnie jednak uczniowie klasy III gimnazjum stanowią ostatni rocznik tego typu szkół. Za kilka dni oraz w kolejnych latach będziemy przeżywać egzaminy absolwentów ośmioklasowych szkół podstawowych. Po dwudziestu latach funkcjonowania w przeszłość odchodzą trzyletnie gimnazja, stanowiące etap pośredni między sześcioletnią podstawówką i szkołą średnią. To efekt reformy edukacji rozpoczętej po 2015 roku.

   Niezależnie od różnorodnych, płynących z wielu stron, ocen gimnazjum jako typu szkoły trzeba stwierdzić, że w naszym przypadku ono się sprawdziło. Uczniowie rozpoczynający naukę w Gimnazjum w Sątocznie, po sześcioletniej szkole podstawowej, kończyli

je z dobrymi wynikami ze wszystkich przedmiotów objętych egzaminami zewnętrznymi. Przemyślana strategia, w lot rozumiejący się zespół nauczycielski, współpraca z rodzicami dawały pozytywne efekty w postaci wysokich miejsc w dziewięciopunktowej skali staninowej. Przynosiły coroczne sukcesy szkole w Sątocznie. Uczniowie pozostający w niej, dzięki istnieniu trzyletniego gimnazjum o rok dłużej niż miało to miejsce w poprzednim systemie edukacji, mogli uzupełnić wiedzę i wyrównać swoje szanse przed szkołą średnią. To bardzo ważna kwestia w przypadku dzieci ze wsi. Wciąż pozostawały pod opieką tych samych, znających ich nauczycieli. Przemyślany system wychowawczy nie zostawiał miejsca  na przemoc w stopniu większym niż w innych placówkach.  Czysto polityczna, niepoparta naukowym uzasadnieniem, decyzja o likwidacji gimnazjów, bez pogłębionej refleksji na temat systemu oświaty, poszukiwania jej słabych punktów, wskazania mocnych stron, poprawienia błędów, kontynuacji tego, co się udało, stawia przed wszystkimi nowe, trudne wyzwania.

   Rozpoczynające się dziś, w cieniu strajku nauczycielskiego, egzaminy zewnętrzne ostatniego rocznika gimnazjalistów, oprócz zwykle towarzyszących im emocji, przynoszą smutną refleksję o marnowaniu wieloletniego wysiłku wielu ludzi, którzy dyskretnie stymulowali rozwój uczniów, kładąc nacisk na umiejętności, nie przytłaczając ich nadmierną  wiedzą. Przeładowane podstawy programowe, po kolejnej bardzo szybkiej zmianie systemowej, które trzeba zrealizować w krótkim czasie, dają małe szanse na rozwój krytycznego myślenia uczniów i wolność nauczycieli. Czy taki był zamysł dokonującej się właśnie reformy systemu edukacji? Niezależnie od odpowiedzi tegorocznym „historycznym” gimnazjalistom życzymy sukcesów na egzaminach i dobrych wyborów szkół w przyszłości.

D.B.

Opublikowano: 11 kwietnia 2019 18:40

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 167

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sątocznie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony